En vård i kris

Vården arbetar baklänges

Eller i iallafall känns det som om beslutsfattarna tänker baklänges. Ska inte vård utgå från behov? Vad behöver födande kvinnor, vad behöver nya små bebisar, vad behöver partnern, vad behöver personalen.

Det här är något som jag ofta tänker på och känner en väldigt stor frustration över.

Som Barnmorska är jag skyldig att arbeta enligt forskning och beprövad erfarenhet.

Är inte det väldigt självklart. Det som forskning och erfarenhet har visat är bäst, säkrast, tryggast, ger bäst utfall, minst skada är så vi ska arbeta.

Frågor på det?

Sen kommer vi till verkligheten.

 • En närvarande barnmorska gagnar mor och barns säkerhet/trygghet vid födseln samt arbetsmiljö/arbetslivshälsa för barnmorskor. 
  Senaste arbetspasset sprang jag mellan 3-4 familjer, varav 1 fött, 1 sattes igång och 2 var i aktiv födsel, middagen hann jag värma men den stod sedan kvar resten av arbetspasset kall i köket.
 • Blandar vi friskt och sjukt kommer det sjuka spilla över på det friska och vi får mer av det sjuka. 
  Större enheter skapas, lågriskenheter för friska läggs ner, mer krut läggs på stora enheter.
 • Längre sträckor till förlossning ökar risken för sjuklighet/dödlighet hos nyfödda.
  Små enheter läggs ner och centralisering sker vilket ökar resvägen.
 • För att orka ett helt arbetsliv är det viktigt att känna sammanhang och få återhämtning.
  Minns ni förra årets mensbyxor? Situationen är inte bättre i år vad gäller uteblivna toa o matpauser.
 • Det är viktigt med sammanhållen semester och tid för familj, vänner återhämtning där man kan släppa jobbet.
  På semestern kommer det fler sms från jobbet om extrapass än från vänner och familj, dags att stänga av mobilen.
 • CTG har ingen stark evidens för bättre utfall hos friska kvinnor
  Alla ska ha CTG som minst vid inkomst, barnmorskor har ofta inte tid att lyssna intermittent vilket gör att i verkligheten blir det ctg för alla.
 • Oxytocin efter födseln minskar blödningen med 125ml och kan öka risken med 30% för postpartumdepression.
  Alla får oxytocin på rutin oavsett blödningsmängd och risk.
 • Biverkningar oxytocin >1/100 får enligt fass huvudvärk, bradykardi, takykardi, illamående, kräkningar. 
  Oxytocin ges till alla som rutin istället för på indikation.
 • Det är säkert för friska kvinnor med förväntad normal födsel att föda i vatten, indikationer visar på minskad risk för bristningar och att kvinnorna är mer nöjda med sin födsel och har ett mindre behov av medicinsk smärtlindring.
  Många kliniker har tagit bort badkar, satt in för små badkar och förbjudit vattenfödslar.
 • Det är lika säkert för friska omföderskor med förväntad normal födsel att föda hemma.
  HSF har senaste åren vägrat barnmorskor att ansluta sig i Stockholm för att kunna bistå hemfödslar.
 • Vi ska ha rätt till lika vård för alla.
  I större delen av vårt land får kvinnor betala själva privat om de önskar föda hemma, ett sätt att föda som forskning stödjer som säkert. Lika vård borde rimligen bedömas utifrån vad varje kvinna BEHÖVER. Alla borde har rätt till den födsel som är säkrast och tryggast utifrån just Den kvinnans behov och förutsättningar. Lika vård är INTE att erbjuda alla dropp och sugklocka för att vi kan.
 • Vi ska ha vårdval.
  Vilket val? Valet av numret du ska ringa menar du? Det är inte ens säkert att du kan lista dig där du önskar pga belastningen.
 • WHO har sedan 90 talet rekommenderat att kvinnor skall föda på den mest perifera vårdnivån där de känner sig säkra med början vid Hemfödsel->Birthcenter -> ABC -> Allongside -> In hospital lågriskenhet -> Mindre sjukhus – > Central enhet stort sjukhus. 
  * I Sverige sker en centralisering och vi har snart bara det stora sjukhuset att tillgå. Kvinnans val försvinner.

Jag kan fortsätta länge när det gäller såväl mor, barn och personalens arbetsmiljö. Det känns påtalande ofta som att forskningen och beprövad erfarenhet säger en sak och sedan väljer beslutsfattarna att gå rakt motsatt väg. Varför? Varför ålägga personal att arbeta enligt vetenskap att beprövad erfarenhet när man sedan bygger upp en vård som i flera grundvallar bygger på motsatsen.

Jag tycker att det är dags att ålägga beslutsfattare att följa vetenskap och beprövad erfarenhet!

Vad ALLA födande kvinnor behöver och ska ha rätt till oavsett var och hur födseln sker är en närvarande barnmorska.

Den dagen vi når det målet är jag helt övertygad om att vi löser upp merparten av alla andra knutar i födevårdens kaos och kris.

En barnmorska – en födande

1 reaktion på ”Vården arbetar baklänges

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *