En vård i kris

Vanmaktens tvivel

2017 kom och har snart gått.
St göran som skulle födas i andra kvartalet har gått över tiden, igångsättningen går segt och nytt födseldatum är nu beräknat till 2022. Om det är slutdatum eller om ytterligare förseningar kommer återstår att se.

Att planer ändras och byggen försenas är en del av verkligheten. Men födevårdens verklighet lider i en hård kamp varje år, dag och timma.

Födevården i Stockholm omfattar ca 30 000 födslar per år. För två år sedan stängdes BB Sophia och Södra BB, 5000 födeplatser behövde omedelbart omfördelas till övriga kliniker. Men när två enheter stänger så dyker ju inte nya rum och barnmorskor upp av sig självt. Det tar tid.

Vad naggas på när kapaciteten minskar samtidigt som efterfrågan ökar?

I DN kan vi läsa om hur födevården riskerar att backa ytterligare 1500 platser då man vid byggnationen av nya Karolinska sjukhuset ”glömde bort” en hel bb avdelning.

2 år, 6500 födslar som omfördelas och skall hanteras av övriga kliniker, för att inte tala om ökningen som befolkningsökningen står för. Forskningen talar emot stora centraliserade enheter, men obönhörligt är det den vägen Sverige går. Vanmakten sliter i mig.

För 2 år sedan valde jag en annan väg när jag började arbeta i Norge. Med många kontakter kvar i Stockholms vård kunde jag med nya ögon titta på födevården från ett helikopterperspektiv och se helheten av vårdens effekt för personal och patienter med nya ögon.

I början var jag glad över de likheter jag fann i vården i Sverige och Norge, men med tiden ser jag för var resa nya skillnader som bara ökar. Det skrämmer.

Vi Måste komma framåt i vården i Sverige. Mycket spännande är på gång, men kan en förändring komma snabbt nog och räcker det? Hur ska vi kämpa oss framåt och hitta energin och ena oss efter de senaste dränerande åren?

Kliniker som lagts ner, ökad stress, centralisering som fortgår forskning till trots, friska mammor som rondas, ph prover med ifrågasatt evidens precis som ctg´n, vattenfödslar som förbjuds i pm, barnmorskor som ersätts med sjuksköterskor, stress, press, partogram som ny forskning talar mot, avsaknad av övergripande riktlinjer om hur vi skall arbeta inom landet. Hur vill vi ha det i födevården?  Kontinuiteten av EN barnmorska vid VARJE kvinnans sida vart är den?  Pengar verkar finnas, men att fördela dom till gagn för mänskligheten verkar svårt. Över NKS tycks pengar regna ner 1,2 miljoners dörrar och 100 000kronors hyllor? Stämmer det att 550 badrum är felkonstruerade? Med en kostnad på 100 000kr/badrum landar det på 55 miljoner. Dom pengarna hade kunnat generera många nya barnmorskor.

Vanmakten, att med blicken överskåda detta utan att kunna påverka får mig att ifrågasätta min egen del. Vad bidrar jag med? Bidrar jag eller är jag bara en del av problemet? Helikopterperspektivet är fantastiskt men även skrämmande i det jag ser.

Jag ser hur kollegor som med full kraft brunnit, kämpat och slagits för sin tro brinner ut. Jag ser hur glöd slocknar i ögonen. Hur uppgivenheten är som en grå tung yllefilt över kära kollegors axlar. Jag hör frågan, varför ska jag fortsätta när vården står lika still som min lön?

Jag brinner för varje kvinnas rätt till en trygg och säker födsel utifrån hennes egna förutsättningar. Är det verkligen som barnmorska jag har störst möjlighet att hjälpa? Tvivlen sliter i mig. Jag vill så mycket mer. Jag vill att vi inom barnmorskekåren enas i vad vi anser behöver ske utifrån barnmorskans perspektiv. Jag vill att vi fortsätter stå upp för vår profession, vårt hantverk, vår kunskap. Jag vill att vi barnmorskor kommer in i beslutande, rådgivande och utvecklande positioner för att trygga en utveckling av födevården. Jag vill vara en del av att kunna lyfta vår tids vård till nästa nivå. Det måste bli ett slut på släckt glöd, tystade röster, uppskjutna öppnanden, nedlagda kliniker, mensfläckiga byxor, fulla postitlappar, uteblivna luncher, överknipna urinblåsor, rutiner som inte följer evidens och stillastående löner.

Nu är det nog, det är hög tid för nästa steg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *