En vård i kris, Forskning, Naturlig födsel

Ska alla ha samma vård?

På jorden finnas ca 7,6 miljarder människor. Som barnmorska ser jag 7,6miljarder födslar och undrar, varför har vi inte kommit längre?

Grunden i vår existens är födseln, lika livsviktig som vatten. Utan födslar – inget mänskligt liv.

I fattiga länder dör kvinnor av brist på tillgång till vård. I välfärdsländer är vi duktiga på flera komplikationer men ökar andra risker pga överbehandling av det friska.

Det är lätt att peka finger över haven till länder långt bort och se mödradödlighet, sfinkterskador, barnadödlighet pga brist av tillgång till basal vård.

I välfärdsländer blir vi hemmablinda. Vi har inte bara den basala vården, vi har specialistvården. Vår mödradödlighet och barnadödlighet är bland de lägsta i världen. Klappar på axeln delar vi ut och sträcker på oss. Men när vi har den totala tillgången på vård skapar det nya risker. Det spiller över, det blir för mycket av det goda när friska kvinnor erbjuds mer vårdinsattser än de behöver.

Balans är något mycket svårt. Ska alla födande ha samma vård?

Vart drar vi gränsen för när vården riskerar att spilla över och skada mer än den hjälper?

Merparten av alla födslar sker av friska kvinnor med förväntat friska födslar. Vilka interventioner och åtgärder är då motiverade i födevården?

Är det rätt att???:

 • Utsätta mamman för en risk för infektion och tromboflebit för att sätta en pvk redan vid ankomst till sjukhuset?
 • Öka risken för postpartumdepression med  30% genom att ge en kvinna som inte blöder läkemedel mot blödning per rutin?
 • Öka mors och barns risker för onödiga interventioner i födseln genom att övervaka med CTG?
 • Ta prover från navelsträngen och påverka blodöverföringen om ett nyfött barn skriker, är rosigt och till synes är helt friskt?
 • Ge friska kvinnor utan infektionstecken antibiotika på rutin vid långvarig vattenavgång?
 • Förstföderskor och omföderskor förväntas följa samma partogram när vi vet att statistiskt ser det väldigt olika ut?
 • Ha starka lampor i ett föderum tända hela tiden när oxytocin som styr värkarbetet främjas i mörker?
 • Låta barnmorskor springa mellan flera patienter när vi vet att en närvarande barnmorska är den enskilda faktorn som kan göra skillnad i en säker och trygg födsel?
 • Neka mammor att föda i vatten när vi vet att kvinnor som föder i vatten har flera postiva värden av det och man ej kunnat fastslå någon negativ påverkan för mor eller barn?
 • Hygien på enskilda sjukhus säger nej till vattenfödslar när det världen över finns lösningar som är fullgoda ur hygiensynpunkt och vattenfödslar visat sig ha positiva värden?
 • En del Mammor kan uppleva en frivillig vård av ett friskt tillstånd som en tvångsvård av ett sjukt tillstånd?
 • Tvinga födande i aktivt värkarbete transporteras långa sträckor när det är förbjudet att flytta på djur veckor före beräknad födsel pga ökad risk för komplikationer?
 • Erbjuda samma standardiserade vård till alla kvinnor när vi vet att alla är individer?
 • Neka kvinnor möjlighet att föda hemma när en del kvinnor själva önskar det?
 • HSF nekar barnmorskor möjlighet att ansluta sig till avtal för att arbeta som hembarnmorska sedan 3 år och därmed strypa kvinnors möjlighet till vårdvalet hemfödsel?
 • Neka kvinnor att kunna komma till det sjukhus de önskar pga neddragningar i vården?
 • Det las ner två förlossningar i Stockholm med mycket nöjda föräldrar när det redan fanns en skrikande brist på förlossningsplattser?
 • Inte lägga krut på barnmorskor löneutveckling när yrket redan är underbetalt och överbelastat och lider av massflykt.
 • Sända hem kvinnor efter 6 timmar när de första 24 timmar är de sköraste för såväl mor som barn.
 • Ha barnakutbord i separata rum när ett barnbord på föderummet möjliggör att vi undgår onödig tidig avnavling och onödig separation av mor och barn.
 • Lägga in kvinnor för induktion och ta upp resurser när det i en del fall kan startas säkert i hemmet och minska kvinnans stress och smärtupplevelse?
 • Inducera kvinnor på kväll/natt och därmed minska hennes möjlighet till sömn och energi när alternativ finns?
 • Andelen kejsarsnitt överstiger estimerad gräns för när nyttan överskuggas av risken?
 • Kvinnor önskar kejsarsnitt pga rädslor som troligt hade kunnat förebyggas med en närvarande barnmorska?

Listan kan göras lång. Mycket lång… I en hel del exempel ovan kommer interventioner och åtgärder ha sitt fulla berättigande pga komplikationer, risker och hur situationer utvecklar sig. MEN! Det är stor skillnad på att utföra saker per rutin och potentiellt skapa risker och att ha en närvarande barnmorska som snabbt kan upptäcka uppseglande risker och sätta in rätt åtgärd vid rätt tidpunkt.

Jag är fullt övertygad om att vi i vården måste vara mycket självkritiska och våga ifrågasätta mer för att kunna utveckla vården. Om vi stannar upp och accepterar vad vi gör idag kommer vi inte framåt. I välfärdsländer där resurser finns måste vi vara extra noga med hur vi fördelar våra resurser och hur vi handlägger födslar. Vi kan inte slösa bara för att vi kan, vi ska i stället vara extra noga med att rätt åtgärd hamnar i rätt situation och vara ledande inom forskning och utveckling. Ibland är det säkrare att göra mindre. Vilka ska ha en pvk, vilka ska ha CTG, vilka ska ha vilken medicn, hur möjliggör vi på bästa sätt att kvinnan får föda säkert och tryggt utifrån sina egna förutsättningar? Hur värnar vi både den fysiska och psykiska hälsan för mor och barn. Vi ska inte bara minska risker som kan uppstå vid en födsel, vi skall även minska risker som vi kan tillföra genom överbehandling och främja en god start i livet som småbarnsmor och nyfödd. Att ha resurser innebär inte att man får strössla med dom, det är en möjlighet att förvalta för allas vår gagn. Välfärdsländer måste driva vård på högsta nivå för att möjliggöra säkerhet, trygghet, kunskap och utveckling att kunna sprida till mindre bemedlade länder som kämpar med att ens få det basala.

Vilken rutin/åtgärd/intervention funderar du över? Vilken förbättring skulle du vilja se i födevården?

Våga ifrågasätt! Det är genom att höja sin röst och fråga som vi kan få svar och utveckling.

/En födande – En barnmorska

2 reaktioner på ”Ska alla ha samma vård?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *