Rädsla

Att föda är för allt för många något som förknippas med rädslor. Ofta kan dessa hanteras mycket väl med stöd av en partner och en barnmorska. För en del blir rädslan överhängande och riskerar att bli ett hinder vid födseln.

Många mår gott av att arbeta med sina rädslor. Att gå en profylaxkurs kan vara ett sätt att hantera det som känns okänt. Lyfter vi på locket och talar om födseln kan ofta diffusa rädslor blekna bort.

För en del är en doula en väg till att finna trygghet. Ett ankare som du lär känna redan under graviditeten, en trygghet i någon som stödjer dig och alltid finns där under din födsel.

Känner du en överhängande oro som påverkar din vardag negativt, tveka inte att tala med din barnmorska på mödravården. Det finns hjälp att få.