Forskning, Norge

Ny forskning! CTG vs Intermittent avlyssning

Jag gör ofta jämförelser Sverige och Norge emellan. så även idag.

I Sverige tas inkomst CTG vid ankomst till förlossningen på alla. Det är en minimum 20 minuter lång avlyssning med CTG kopplad till mammans mage. Om allt är väl med mor och barn tar man sedan en CTG kurva varannan timme och avlyssnar fosterljuden intermittent  var 15e minut däremellan. I praktiken pga hög belastning och flertal interventioner så innebär det tyvärr att många kvinnor är kontinuerligt uppkopplade även om man skulle kunna avlyssna intermittent. Detta för att barnmorskan springer mellan flera födande och inte har möjlighet att närvara hos kvinnan i tillräcklig utsträckning för att kunna avlyssna intermittent.

I Norge sker CTG vid ankomst istället på indikation. Friska kvinnor med förväntad normal födsel behöver inte CTG, vare sig vid ankomst eller under födseln. Istället avlyssnas fosterljuden med tratt eller doppler med 15-30 minuters intervall.

I bägge länderna är det generellt så att vid komplikation/intervention övergår man till kontinuerlig avlyssning.

Är det då säkrare med den ena eller andre metoden ?

Jag har tvärsäkert hävdat att det finns inget belägg för att kontinuerlig CTG är bättre. Idag vill jag dela en studie med er som dök upp i mitt flöde.

Den är rykande färsk och publicerades den 20e augusti 2018. The ADCAR trial

Studien omfattar 3034  Irländska kvinnor vid tre olika sjukhus som lottades till att antingen få inkomst CTG plus intermittent avlyssning eller intermittent avlyssning från start. Bägge grupperna konverterades till kontinuerlig CTG om något tillstötte.

Man tittade på utfall avseende frekvensen av kejsarsnitt och utfall för barn. Kort fattat, INGEN statistisk skillnad hittades!

Our study demonstrates no differences in obstetric or neonatal outcomes between IA and ACTG for women with possible labour onset, other than an increased risk for continuous CTG in women receiving ACTG

*IA= Iintermittent auscultation, ACTG=admission cardiotocography

Kontinuerlig CTG begränsar (oftast, trådlösa alternativ finns ibland) kvinnans möjlighet att röra sig, dosorna är hårda och många kvinnor upplever de smärtsamma och att huden ömmar på magen efter ett tag. Ofta tappas kontakten om kvinnan är uppe och rör sig och kvinnan tvingas ligga ner under registrering. Vid bristande kontakt övergår man till inre registrering vilket medför att fosterhinnorn tas hål på för att fästa en elektrod på barnets huvud. Rätt använt är fosterövervakning en bra metod. Som en onödig intervention skapar den onödiga risker, vi öppnar upp en möjlig väg för bakterier och tar bort den stötdämpande effekten när vi tar hål på barnets skyddande fostersäck.

Allt för ofta sker långvarig övervakning med CTG för att barnmorskan upplever att hon inte hinner med att närvara i tillräcklig utsträckning.

Vi barnmorskor skall arbeta evidensbaserat och följa forskningens utveckling. Vad som ligger i vägen är ofta stela PM och hög arbetsbelastning.

Vi barnmorskor behöver återerövra rätten till att värna vår kunskap, vårt hantverk och kräva vår rätt att utföra det på bästa sätt.

En barnmorska – En födande!

1 reaktion på ”Ny forskning! CTG vs Intermittent avlyssning

  1. Heja heja! Pratade senast igår med en regionpolitiker om att de måste lyssna på barnmorskorna när det kommer till normala förlossningar och inte bara till läkare som bara ser när det går dåligt eller har med högriskgraviditer att göra. BM behöver återerövra, som du skriver, men också ges mandat att faktiskt vara de med expertkunskaper!

Lämna ett svar till Eva Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *