En vård i kris, Stockholms förlossningsvård, Vattenfödsel

Jag kan inte föda ditt barn

Pappan, Partnern, Barnmorskan, Läkaren, Undersköterskan, Doulan, Mamman, Väninnan, I födslorummet skriver jag er alla med stor bokstav, ni är viktiga. Men MAMMAN ska ha alla versalerna.

Hur vi än vrider och vänder på kakan så är det EN person i rummet som i sin kropp bär ett nytt liv. En person som svettas, skrattar, gråter, kämpar, krystar, flåsar och tillslut får ett nytt litet liv i sin famn. Ett liv hon redan känt och omfamnat med hela sin kropp i 9 månader. Ingen annan kan föda barnet, bara du!

Därför borde du som kvinna också få känna dig som den viktigaste i rummet.

Jag vägrar notoriskt säga att jag förlöser en kvinna. Rätten att föda äger du. Att föda är en aktiv handling, att blir förlöst en passiv. Jag kan förlösa, men jag är hellre en gäst vid din födsel. Jag kan inte föda ditt barn, jag frågar istället dig, hur vill du föda ditt barn? Hur kan jag hjälpa dig? Jag finns i några timmar för att bistå när du föder. Jag kan guida dig i dina känslor och vad som sker. Jag ska försöka hjälpa dig igenom ditt livs största händelse. Den stunden som du kommer bära med dig resten av ditt liv. Men jag är en gäst, det är du som föder, inte jag.

Om jag nu då bestämt mig för att ha inställningen att kvinnan äger 100% rätt till sin födsel, vad vore då inte mer naturligt än att jag stod upp för och informerade om dina rättigheter.

Vi har nämligen en patientlag i Sverige som ger dig som medborgare i vårt land en total frihet att välja vilken vård du vill ta emot. Ja, du har rätten att säga nej. Redan som barn kanske du fick höra ”ett nej är alltid ett nej”. Dina föräldrar, skolan och dina vänner stöttade förhoppningsvis dig som kvinna att lära dig säga nej och att få respekt för att säger man nej, så menar man nej.

Men så kommer vi till vården, och helt plötsligt tycks spelreglerna ha förändrats.

Osäkerhet, smärta och utsatthet gör att vi inte alltid kan stå upp för vad vi önskar. Inte heller finns en uppbyggnad av vården som stödjer individens val.

 • 2 Kap 1§ Hälso- och sjukvården ska vara lätt tillgänglig.
 • 7 kap 1§ När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten få möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar.

Tillgängligheten brister. Vi vet att kvinnor sänts över både läns och landsgränser för att föda. Vi vet att i Sverige har vi främst stora sjukhus, en centralisering sker där små enheter läggs ner, hemfödslar motarbetas och en differentiering av vården med birthcenter, barnmorskeledda enheter och möjlighet till kontinuerligt stöd hägrar långt bort, internationella studier och riktlinjer till trots.

På individnivå har jag mött flera kvinnor som känt att deras nej inte respekterats. Exempel på några av de vanligaste. (mina egna reflektioner i grått).

 • Jag ville ha sen avnavling – navelsträng klipptes redan efter 3 min, i journalen står ändå sen avnavling.
  Sen avnavling är sällan ett problem om allt är bra med mor och barn. I vården dock ofta definierad som 2-3 min. Viktigt att det framgår tydligt vad sen avnavling är för dig, upphävda pulsationer i navelsträngen, efter moderkakan fötts fram, 30 min?
 • Jag ville inte ha några onödiga läkemedel – Oxytocinspruta gavs 1 min efter födseln.
  Du har rätt att tacka nej. Studier visar att sprutan minskar blödning med i snitt lite mer än 1dl men ökar risken för postpartumdepression med 30%. Att ge sprutan per rutin kan kännas främmande, om du börjar blöda kraftigt är det dock bra att tillåta handlingsutrymme att kunna ge dig mediciner som i det fallet kan vara direkt livräddande.
 • Jag ville föda i vatten – På det här sjukhuset får vi inte ha vattenfödslar, proppen i badkaret drogs ur.
  Många kvinnor har fantastiska erfarenheter av att föda i vatten. Stora studier bekräftar säkerheten och fin smärtlindring. Men det kan samtidigt vara direkt dumdristigt att driva igenom en vattenfödsel om komplikationer tillstöter eller om det inte finns någon barnmorska med erfarenhet av vattenfödsel. Vid rätt förutsättningar – Go for it.
 • Jag ville inte ha en nål i handen – Fick en redan när jag kom till sjukhuset.
  Om du har någon sjukdom, är extremt svårstucken eller annan riskfaktor kan det vara en fördel att i ett lugnt skede sätta en infart. Men att sätta infart på friska kvinnor på rutin kan jag på intet sätt försvara.

Kommunikation, från orden ”att komma tillsammans” borde vara något som enar och säkerställer kvinnors rätt till säkra, trygga födslar där man känner inflytelse. Man ska som kvinna ha rätt att ha önskemål och inflytelse över sin egen födsel, men det skall även sägas att det kan vara mycket klokt att kommunicera med barnmorskan och använda sig av hennes kunskap och erfarenhet. När vi vill göra något medicinskt så är det ju ofta av någon specifik anledning som ämnar göra födseln säker för mor och barn. Ha drömmar, tankar och förhoppningar om hur du vill ha födseln, men lämna en dörr öppen om interventioner behövs för din och barnets säkerhet.

Patientlagen 2014:821 
En tydlig lag för patientens rätt. Tyvärr arbetar barnmorskor ofta under piskande PM, och i stresslandet som födslovården befinner sig i kan det vara svårt att frångå PM. I min mening borde varje vårdenhet skriva ut 1§ och 2§ i 4e Kapitlet samt 1§ i 5e Kapitlet och sätta upp som ledord på expeditionen. Kanske kan det underlätta om man varje dag möts av den lag som faktiskt styr vårt arbete och över de PM som vi många gånger svär i det tysta över. Vi får frångå PM om det är på patientens uttryckliga önskan. Födslovård är per grund inte tvångsvård.

 • 4 Kap, 1§ Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras.
 • 4 Kap, 2§ Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke om inte annat följer av denna eller någon annan lag.
 • 5 Kap, 1§ Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

Så länge allt är normalt och mor och barn mår fint ser jag inga hinder i att man följer moderns önskan. Jag brukar säga att om något avviker vill jag få komma och lägga mig i. En överenskommelse som fungerar utmärkt.

Jag vill här också verkligen understryka att på de enheter jag har arbetat vid i Sverige (och Norge) möter jag barnmorskor som verkligen kämpar med näbbar och klor för att ge varje kvinna sin egen födsel. Felet ligger främst på en organisatorisk nivå där vården i Sverige är uppbyggd på ett felaktigt sätt, där PM tillåts bli en lokal lag och barnmorskor tvingas arbeta i en kontinuerlig stress istället för med kontinuerlig närvaro.

Med detta sagt vill jag vända på kakan och säga, kommunikation, kommunikation, kommunikation. Födande och personal i vården måste fortsätta kommunicera vilka behov och rättigheter kvinnor har vid en födsel, tillsammans tar vi oss framåt.

1 reaktion på ”Jag kan inte föda ditt barn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *