Tens

obi-tens-remoteTENS – Transkutan Elektrisk Nerv Stimulering

Smärtans väg till hjärnan.

Om du tar i en ros och sticker dig kommer en impuls färdas från din hand, via nerver till hjärnan för tolkning.
Vi har två nervbanor, en långsam landsväg och en snabb motorväg. Smärtan väljer per automatik landsvägen.

En tensaparat består av gummiplattor som fästs på huden i det område där du upplever smärtan. Via sladdar kopplade till plattorna ger vi sedan svaga elektriska impulser som på låg nivå känns som små myror som kryper på huden. Elektriska impulser är lite lata och tycker om att färdas på en fin snabb motorväg och hinner därför före till hjärnan. Hjärnan har svårt att tolka flera signaler samtidigt och väljer därför att tolka den signal som hann först.

TENS stör vår förmåga att uppleva smärta och ökar blodgenomströmningen. Effekten är från mild till bedövande. Många tycker det är en skön distrahering och upplever impulserna masserande.

Tens används för smärtlindring under födsel, ryggvärk, nackspärr, foglossning, mensvärk, eftervärkar, förvärkar, sårläkning, ledsmärta, muskelträning och mycket mer. Det finns tensapparater i olika utformning för olika ändamål. Har man kroniska besvär kan man be sin sjukgymnast att förskriva en lämplig. Det går även att köpa tensapparater eller hyra.

På bilden ser du Obi Tens, en tensapparat som är enkel att använda. Överst on/offknapp. därnedan en boostknapp för extra effekt under värk och längst ner skruvar du Upp/ner vilken styrka du önskar.