Kolik

KOLIKHJÄLP

 

En del barn får stora besvär av koliksmärtor. Ofta från 2-3 veckors ålder och karakterisers av ihållande skrikperioder som överstiger 3timmar per dygn. Barnet blir otrösteligt och skriker ihållande, inget tycks hjälpa.

Vad kolik beror på är idag inte helt klarlagt, det finns teorier om att det beror på en omogenhet i mag-tarmsystemet då tarmrörelser och gasbubblor skapar knipsmärtor för barnet.

Barn som lider av kolik äter ofta glupskt, kan ha svårt för att rapa och får ett stressigt mat och sovmönster.

Som förälder är det oerhört påfrestande att försöka trösta och vårdens råd om att det går över med tiden känns föga lindrande när man befinner sig mitt i kolikperioden..

Välmenta råd om magdroppar i olika former ger sällan den hjälp man behöver.

Men det finns hjälp att få.

Ammningsstöd, Ammningste, Babymassage, EC, Bära i sjal, och Akupunktur kan lindra, förkorta och ibland helt avhjälpa koliken.

Tyvärr är det få som nås av hjälpen.

 

En kolikbehandling börjar alltid med ett möte där vi går igenom ammning, symtom, dygnsrytm och skrikmönster över dygnet. Därefter lägger vi upp en individuell behandlingsplan.

 

Med akupunktur mot kolik märker de flesta familjer en positiv skillnad efter 5 behandlingar. En del barn svarar tidigare och en del behöver fler kompleterande behandlingar.

 

Pris: Första besöket inklusive akupunkturbehandling 500kr, därefter 300kr/ behandling.

 

HOLYMAMA PÅ FACEBOOK

Life isn´t about waiting for the storm to pass.

It´s about learning to dance in the rain.

Copyright © All Rights Reserved