Doula

EGEN BARNMORSKA SOM DOULA

 

Många kvinnor önskar att dom hade en egen Barnmorska, någon dom kännde redan under graviditeten som sedan är med och bistår födseln.

Jag önskar av hela mitt hjärta att vi en dag kan stå där och erbjuda den fantastiska vården och tryggheten för alla kvinnor.

I dagsläget är det tyvärr ej möjligt för barnmorskor att göra sådanana arrangemang vid förlossningsklinikerna i Stockholm.

Vi kan dock följa med som doulor. Vi kan stötta, motivera, finnas som trygghet, coacha och hjälpa med andningstekniker, målbilder och naturliga smärtlindringsmetoder. Vi kan finnas där som partnerns stöd och bollplank.

En doula tar inte det medicinska ansvaret inne på kliniken, hon tar inte heller partnerns roll.

Det är kvinnan som föder barn och den bästa tryggheten har hon i den som står henne närmast. En doula kan avlasta och stötta. Någon jämförde en doula med en fotbollstränare. En coach vid sidlinjen som hjälper teamet till framgång.

 

Ordet Doula sägs härstamma från betydelsen hjälpkvinna.

 

En Doula finns där för er och ingen annan. Varje Doulauppdrag blir därför unikt.

Varje kvinnas behov och var familjs behov är unika.

 

När man föder barn behöver man känna sig trygg, sedd och säker för att kroppens förmåga att föda barn skall komma till sin absoluta rätt.

 

Som Doula kan jag finnas där för er. Vi träffas under graviditeten och går i lugn och ro igenom era förväntningar på er födsel, era tankar, funderingar och behov.

Jag har sedan jour för er två veckor före beräknad födsel. Ni ringer mig dag som natt och jag följer med er när födseln startar.

Jag är med er under hela födseln fram tills första ammningen.

 

Ett doulauppdrag avslutas med att vi träffas en tid efter födseln och tillsammans går igenom födseln.

 

Jag tar uppdrag efter överenskommelse i Stockholm.

Att ha en egen barnmorska som doula kostar 10 000kr

 

HOLYMAMA PÅ FACEBOOK

Life isn´t about waiting for the storm to pass.

It´s about learning to dance in the rain.

Copyright © All Rights Reserved