Forskning, Norge

En barnmorska En födande

img_4030

”Siden 2010 har det vært et krav i fødselsomsorgen at én jordmor skulle hjelpe kun én fødende kvinne om gangen.” Nu följs kravet upp. Alla kliniker i Norge åläggs nu att kontrollera att dom har kapacitet och följer kravet om att EN jordmor skall hjälpa endast EN kvinna i aktiv födsel åt gången.

Som svensk barnmorska som fått förmånen att arbeta som jordmor i vårt vackra grannland tycker jag detta är helt fantastiskt och hoppas att Sverige tar inspiration och följer Norges exempel.

One to one finns i forskningen spritt över världen som något mycket postivt både för hälsan och ekonomin. One to one kan betyda olika saker. Ibland avses att hela mödravårdstiden och födseln bistås av en och samma barnmorska eller barnmorskegrupp. Ibland avses att kvinnan har ett kontinuerligt stöd under födseln och att barnmorskan inte bistår fler kvinnor samtidigt. Behoven för kvinnor är olika och det är därför fullkomligt rimligt att vi inom ett land försöker tillhandahålla olika vårdmodeller för att tillgodose olika vårdbehov.

I England införde man one to one care 1993 med följande studier. Fina resultat till trots så går allt upp och ner. 2015 var det dags för ett uppsving och NICE (National Institute for Health and Care Excellence) vill nu ha one to one care för alla.

COSMOS studien från Australien 2008 var då Australiens första och då världens största studie om Caseload Midwifery. 2300 kvinnor deltog i studien  som pekade på många positiva effekter för kvinnor som hade en primär vårdgivare. De hanterade födseln bättre fysiskt och emotionellt, var mindre oroliga, upplevde mer egen kontroll över sin födsel, kunde uttrycka sina känslor bättre och hade en mer positiv födelseupplevelse.

I April 2016 pulicerades Midwife-led continuity models of care compared with other models of care for women during pregnancy, birth and early parenting. ett underlag av 15 studier omfattande 17674 kvinnor utvärderades och kom fram till att kvinnor med stöd av en eller en grupp av barnmorskor hade ett mindre behov av epidural, färre kvinnor fick episiotomi (klipp), amniotomi eller instrumentell födsel. Kvinnornas chanser till en spontan vaginal födsel ökade. Kvinnorna hade en lägre risk att föda prematurt.

Samma månad i April 2016 stängde sveriges enda barnmorskeledda enhet med kontinuerligt stöd under graviditet, födsel och eftervård.

Sverige har en uppförsbacke att arbeta i. Men klart är att en vård med kontinuerligt stöd är möjlig. Vi får titta lite mer på vår kära granne och hur dom gör.

[sgmb id=”1″]

 

 

 

1 reaktion på ”En barnmorska En födande

  1. […] Jag har tidigare berättat om att Norge 2010 fattade ett nationellt beslut om att varje kvinna har rätt att bistås av en barnmorska i one to one vård vid födseln. Dvs att barnmorskan inte bistår flera kvinnor samtidigt. Detta torde vara lika självklart som att en kirurg inte kan operera två patienter säkert samtidigt. En barnmorska har därtill vid varje enskild födsel minst två patienter att ta hänsyn till, en mor och ett barn. […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *