Barnmorskedoula

Doula kommer från grekiskans δούλος (Doulos) som betyder tjänarinna. Med tiden har det översatts till hjälpkvinna. En kvinna som själv fött barn och nu hjälper en annan kvinna innan/under/efter en födsel.

Studier visar att kontinuerligt stöd under födseln medför flera positiva effekter.

  • Färre akuta kejsarsnitt
  • Färre instrumentella födslar
  • Minskat behov av smärtlindring
  • Kortare födsloförlopp
  • Bättre allmäntillstånd hos det nyfödda barnet
  • Positivare födsloupplevelse

En barnmorska som doula, hur går det till?

Vi träffas för ett första möte och samtalar kring era önskemål och funderingar inför födseln.
Vid bokning görs en delbetalning som inte är återbetalningsbar. Denna är till för att täcka möten och jourtid som jag frigör för att kunna finnas tillgänglig dygnet om.
Jag har sedan jour för er från 2 veckor innan beräknad födsel. Ni kan då nå mig dag som natt. Skulle födseln starta tidigare försöker jag komma iväg till er ändå.

När födseln startar ringer ni och vi kommer gemensamt fram till när jag skall komma till er.

Som erfaren barnmorska med min legitimation och den patientskadeförsäkring jag tecknat kan jag erbjuda er en fantastisk vårdmöjlighet.
Jag kommer hem till er, i tryggheten i ert egna hem lyssnar vi till barnets hjärtljud, undersöker hur barnet tränger ner, modermunnen öppnar sig och gör en första bedömning i hemmet. Jag kan även hjälpa er med flertalet smärtlindringsformer så som tens, akupunktur, trycktekniker, sterila kvaddlar, avslappning/andningstekniker mm. På detta sätt kan latensfasen ofta hanteras tryggt i hemmet och ni kan släppa oron för att åka in för tidigt eller för sent.

Vi kommer gemensamt fram till när ni önskar åka in till sjukhuset och jag följer med er hela vägen.
På sjukhuset lämnar jag över ansvaret till barnmorskorna som arbetar där och blir istället er doula som fokuserar på det emotionella kontinuerliga stödet. Jag är med er under hela födseln och en liten stund efteråt.

Ett par veckor efter födseln erbjuder jag er sedan ett möte där vi knyter ihop säcken och talar igenom födseln.

Samarbeten

Jag samarbetar med andra barnmorskedoulor och har en backup ifall jag får akut förhinder.

För att boka

Maila till info@holymama.se