Doula

Doula kommer från grekiskans δούλος (Doulos) som betyder tjänarinna. Med tiden har det översatts till hjälpkvinna. En kvinna som själv fött barn och nu hjälper en annan kvinna när hon skall föda.

En doula tar aldrig det medicinska ansvaret inne på kliniken,  hon arbetar med det kontinuerliga emotionella stödet. Hon hjälper kvinnan och partnern att känna sig trygga.

Det kan handla om hjälp med naturlig smärtlindring, andningstekniker, massage, coachning, någon att kunna ställa frågor till, ett bollplank, ett ankare, någon som kan avlasta och stötta medföljande partner, arbeta med eventuella rädslor under graviditeten och mycket mer.

Kan en barnmorska vara doula?

Att vara barnmorska/jordmor är inget hinder, tvärtom, en stor tillgång då man som barnmorska har en bred kunskap, stor grundtrygghet och ofta haft äran att ha bistått många kvinnor med olika förutsättningar.

När jag arbetar som doula lämnar jag formellt över det medicinska ansvaret till den barnmorskan som bistår på kliniken eller i hemmet. Jag finns där för er skull för att vara ert kontinuerliga emotionella och fysiska stöd.

Vad ingår i ett doulauppdrag?

Varje kvinna, par och födsel är unik. Därför blir varje födsel och upplägg unikt.

Vi träffas under graviditete och lär känna varandra, ni får berätta om era erfarenheter, önskemål och förväntningar. Vi samtalar om hur eran drömfödsel skulle kunna se ut.

Jag har jour för er 10 dagar före och 10 dagar efter beräknad födsel. Ni kan då nå mig dag som natt. Sätter födseln igång tidigare så försöker jag komma iväg ändå. Jag finns vid er sida tills barnet är fött och en liten stund därefter.

Vi möts för ett uppföljande födselsamtal ett par veckor efter födsel där ni har möjlighet att få gå igenom er journal och knyta ihop säcken.

Samarbeten

Jag samarbetar med andra doulor och inför varje uppdrag har jag en doula som backup ifall jag får akut förhinder.

Märta Cullhed Engblom, barnmorska och doula
födamedstöd.se

För att boka

Maila till info@holymama.se