En vård i kris

Eget fackförbund för barnmorskor

Barnmorskor vill bryta sig loss från vårdförbundet och starta ett eget fackförbund för att fokusera på de frågor som är specifika för oss. Rösterna om huruvida det är en bra ide går isär. Jag välkomnar förslaget och har i flera år efterfrågat det. Jag tror det är rätt väg att gå. I Norge finns bägge… Read More Eget fackförbund för barnmorskor

En vård i kris

Sommarens förlossningsvård fungerade väl

Den rubriken går nu SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ut med. De menar att krisen inte syns/finns. ”95 procent av kvinnorna fått förlösa där de tänkt sig och det har inte varit något stort tillgänglighetsproblem”. Vi tar det EN gång till. En födsel på sjukhus räknas som en födsel på sjukhus så länge moderkakan kommit… Read More Sommarens förlossningsvård fungerade väl

En vård i kris, Rädsla

En födande – En barnmorska

Åren går men vårdens brister består. Jag saknar ord, blir så ledsen över att kvinnors födande kan får se ut såhär. Det finns inget försvar, men ändå tar det inte slut. Ofattbart. ”Vi strider för att varje kvinna ska få en barnmorska” Idag på Malou efter tio.   ”Anna Bursell drabbades av posttraumatisk stress efter… Read More En födande – En barnmorska