En vård i kris, Forskning

Blanda inte äpplen och päron

Forskaren: Avståndet till BB är inte avgörande för säkerheten

DN´s rubrik möter mig i morgonflödet på facebook och får mig att sätta morgonteet i halsen. När jag sedan ser att forskaren är en kvinna jag har djup respekt för känns det bara märkligt.

För mig ser den här artikeln ut som den blivit mer än lovligt vinklad i sin rubrik av journalisten. Det låter nästan som att man försvarar nedläggningen av Sollefteå BB med att det inte skulle vara ett problem för kvinnor att åka 10-20 mil och att kvinnor nu istället får en barnmorska hela vägen???  Men så är det ju inte.

Varför blandar man äpplen och päron i samma korg och får det att låta som apelsiner?

Som Ingegärd Hildingsson anger så har kontinuerlig vård av en känd barnmorska störst vetenskapligt stöd och alla kvinnor borde erbjudas den vårdformen.

Därefter går artikeln in på avstånd och bilfödslar. Det stämmer mycket riktigt att de flesta födslar i bil sker av friska mammor där det går så fort att man inte hinner in. Fysiskt går det ofta bra. Vad man helt glömmer bort i det resonemanget från journalistens sida är att en människa är en helhet där man inte kan bryta loss den fysiska hälsan från den psykiska hälsan. Vår psykiska ohälsa ökar när vi glömmer bort människan bakom siffrorna.

Emma blev officiellt den första att föda i bil när hon inte hann fram till sjukhuset efter Sollefteås nedläggning, hon fick sätta ord och bild på detta. Hon fick berätta om rädslan, utsattheten, känslan av att stå för allmän beskådning med naken rumpa, navelsträng hängande från underlivet och med bara fötter i snön efter att just tvingats föda i en bil på en rastplats längs vägen. Hur mår hon idag?

Projektet ”Barnmorska hela vägen” under graviditet, födsel och eftervård är fantastiskt bra. Men barnmorskan sitter inte i bilen 10-20 mil när kvinnan är utlämnad och riskerar att inte hinna in.

I de flesta fall går det fysiskt bra. Ja så är det med födslar, merparten av kvinnorna är friska och kan rent fysiskt föda utanför ett sjukhus utan specialistvård. Men det innebär inte att kvinnor är trygga och säkra. Risker och komplikationer kan alltid uppstå. I Födevården måste vi alltid värna om det friska och ha en beredskap för det sjuka och komplikationer. Det får vi inte genom att öka avstånde. Det vore däremot fantastiskt bra om vi kunde frigöra storsjukhusens högspecialiserade resurser genom att bygga upp flera mindre lokala barnmorskeledda enheter som möjliggör närheten till stöd och säkerhet. Kvinnor med komplikationer och risker under graviditeten skall självklart redan från början planläggas att föda på sjukhus.

Komplikationer och risker vid en normal födsel kan däremot en erfaren barnmorska upptäcka. Ofta handlägga själv eller vid behov påbörja den initiala akuta handläggningen och ordna med en säker och snabb transport till sjukhus med närvarande barnmorska hela vägen.

När vi möjliggör att barnmorskan finns vid kvinnans sida oavsett om hon är frisk eller har komplikationer så vårdar vi både den fysiska och psykiska hälsan. Vi säkerställer att mor och barn får rätt vård och vi följer faktiskt även WHO´s rekommendationer att kvinnor skall föda där dom känner sig säkra på den mest perifera vårdnivån.

a woman should give birth in a place she feels is safe, and at the most peripheral level at which appropriate care is feasible and safe (FIGO 1992). For a low-risk pregnant woman this can be at home, at a small maternity clinic or birth centre in town or perhaps at the maternity unit of a larger hospital.”

När vi börjar läsa och tro på artiklar som anger att avstånd inte har någon betydelse för säkerheten tror jag vi är ute på mycket tunn is. Tryggheten kastar vi då överbord och trygghet är en grund för säkerhet.

Jag kan heller inte i själva artikeln utläsa att Hildingsson skulle sagt att 10-20 mil som Sollefteåmammorna nu får är säkert. Hon hänvisar till en studie med en gräns på 3,5mil för barnens säkerhet och att det finns lite forskning på området.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *