En vård i kris

Barnmorskor på Sveriges förlossningar

Jag efterfrågade information från direkt berörda om hur bemanningen av barnmorskor ser ut i födevården i Sverige.

Det tog inte lång tid innan svar från norr till söder började komma, sorglig men ack så viktig läsning.

Kritiskt kan man ifrågasätta varför jag inte vänder mig till respektive landsting och bara begär ut uppgiften.

För att komma sanningen så nära som möjligt önskade jag att uppgiften kom från direkt berörda. Vad som står i papper svarar inte alltid för hur det ser ut. Jag ville höra hur kollegor runtom i vårt land faktiskt upplevde bemanningen.

Titta t ex på hur man kan ordna ”full” bemanning även sommartid i Lund.

Jag valde att fokusera på antal barnmorskor då merparten av kvinnorna i vårt land är friska födande kvinnor. Att säkerställa ett säkert och tryggt förlopp vid normal födsel är barnmorskans ansvar. Den enskilda åtgärden i födevården för en säker födsel är en närvarande barnmorska vid kvinnans sida. Ju fler rum och födande i förhållande till antal barnmorskor, ju större risk att vi måste göra avkall på en närvarande barnmorska.

En närvarande barnmorska när kvinnor föder barn borde vara lika självklart som en närvarande kirurg vid en operation eller en närvarande pilot under en flygning.

Eskilstuna, Mälarsjukhuset

Ca 2200 födslar/år
Dagtid har Mälarsjukhuset även obstetrisk mottagning och kvällar tar de även hand om gynekologiskt akuta patienter.
Rum: 8 förlossningsrum, 4 antenatalrum för tex preeklampsi, kejsarsnitt och prematura.
Barnmorskor: 4 dagtid, 3 kvällar/nätter.
(3förlösande + 1 koordinator som svarar i telefon och tar hand om mottagning)

Helsingborg

Ca 3500 födslar/år
Rum: 10
Barnmorskor: 5 dygnet om.
(4 förlösande + 1 koordinator)

Lund 

Ca 3500 födslar/år
Har flera högriskpatienter då Lund har neonatal iva från v.22 och barnhjärtcentrum.
Rum: 10 förlossningsrum plus 1 rum för kontroller.
Barnmorskor: 5
(4förlösande + 1 koordinator)
Plan finns att bemanna upp till 6st under våren. Till sommaren sänks bemanningen till 4st.
Till sommaren ökar ofta behovet samtidigt som personal är svårare att få tag i. Sänks grundbemanningen så hålls ”full” bemanning fast kapaciteten egentligen minskat.

Linköping

Tar emot högriskpatienter med en del svårt sjuka mammor och har neonatal vård från v.22

Ca 3000 födslar/ år
Rum: 10 + 2 mottagningsrum
Barnmorskor: 4-5 dagtid
(3-4 förlösande + 1 koordinator, nattetid sällan mer än 3 förlösande.)

Malmö

Ca 5300 födslar/ år
Rum: 15, men 12 är öppna pga bemanningen
Barnmorskor: 6-7
(5-6 förlösande + 1 koordinator)

Norrbotten, Sunderby sjukhus

Ca 1900 födslar/ år
Rum: 7
Barnmorskor: 3, ibland 2 på nätterna.

Stockholm, Danderyd

Ca 6000 födslar/år
Rum: 13 plus mottagning
Barnmorskor: 10
(6 förlösande, 2 löpare, 1 på mottagning och 1 koordinator)

Stockholm, Karolinska Solna

Ca 3800 födslar/år
Rum: 8
Barnmorskor: 8
(4 förlösande, 2 i telefon som även tar emot och gör första bedömning, 1 koordinator och 1 extra resurs mellan kl 10-18)

Ystad

Ca 1300 födslar/år
Rum: 5
Barnmorskor 2. Ibland 3 dagtid, men då är en koordinator.

2 reaktioner på ”Barnmorskor på Sveriges förlossningar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *