Barnmorska i Stockholm

Förfrågan mailas till barnmorska@holymama.se

Barnmorskedoula
Födsloförberedande möte, Jour från 2 veckor före beräknad födsel, stöd under hela födseln och ett avslutande möte efter födseln.
16 900kr

Föda Hemma
Födsloförberedande möte, Jour från 2 veckor före beräknad födsel, födsel och eftervård med två barnmorskor.
Förstföderska 27 800kr
Omföderska 25 000kr

Födsloförberedande kurs i hemmet
Privat kurs i ert egna hem. Jag kommer hem till er och vi går igenom hur en födsel kan starta, de olika faserna, naturlig smärtlindring, avlastande sjaltekniker mm.

Om ni önskar bjuder ni in flera att delta, kanske föräldragruppen eller vänner som väntar barn. Fler deltagare brukar generellt ge goda givande samtal, många skratt och gör att kursen gärna tar lite längre tid.

Tidsåtgång ca 2-3 timmar beroende på antal deltagare.

3000kr/ par

Enligt skatteverkets klassas profylaxkurs som friskvård. Både den gravida och partner kan därför använda sig av ev. friskvårdsbidrag från sin arbetsgivare.