Bristning, Norge

Varför är det mindre bristningar i Norge

Att Norge bland de Nordiska länderna är främst när det gäller att förebygga bristningar är sedan tidigare känt. Men varför är det så? Vari ligger skillnaden? Efter att ha spenderat de senaste två åren som jordmor vid olika kliniker kan jag bekräfta bilden. Dom är duktiga och min uppfattning är inte att diagnostiseringen är sämre.… Read More Varför är det mindre bristningar i Norge

#95procent, En vård i kris

#95procent

Igår gick SKL ut med att sommarens förlossningsvård fungerat väl då 95% fött på önskat sjukhus. Läs gärna om det HÄR. Hur ser verkligheten ut bakom siffran 95%? Är du partner, vän, anhörig till någon som fött i sommar? Är du barnmorska, läkare, undersköterska, doula? Hur såg 95% ut för dig i sommar? Fick du… Read More #95procent

En vård i kris

Sommarens förlossningsvård fungerade väl

Den rubriken går nu SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ut med. De menar att krisen inte syns/finns. ”95 procent av kvinnorna fått förlösa där de tänkt sig och det har inte varit något stort tillgänglighetsproblem”. Vi tar det EN gång till. En födsel på sjukhus räknas som en födsel på sjukhus så länge moderkakan kommit… Read More Sommarens förlossningsvård fungerade väl

En vård i kris

Ivo kritiserar

Vårdfokus skriver om en förstföderska i Malmö med ett snabbt och intensivt förlopp som inte fick den smärtlindring och det stöd hon hade behövt. Barnmorskan beskriver en arbetssituation där det inte är möjligt då varje barnmorska har mer än en patient att ta hand om.  ”varje barnmorska i Malmö har mer än en patient att… Read More Ivo kritiserar