Bristning, Norge

Varför är det mindre bristningar i Norge

Att Norge bland de Nordiska länderna är främst när det gäller att förebygga bristningar är sedan tidigare känt. Men varför är det så? Vari ligger skillnaden? Efter att ha spenderat de senaste två åren som jordmor vid olika kliniker kan jag bekräfta bilden. Dom är duktiga och min uppfattning är inte att diagnostiseringen är sämre.… Läs mer Varför är det mindre bristningar i Norge

En vård i kris

Sommarens förlossningsvård fungerade väl

Den rubriken går nu SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ut med. De menar att krisen inte syns/finns. ”95 procent av kvinnorna fått förlösa där de tänkt sig och det har inte varit något stort tillgänglighetsproblem”. Vi tar det EN gång till. En födsel på sjukhus räknas som en födsel på sjukhus så länge moderkakan kommit… Läs mer Sommarens förlossningsvård fungerade väl