En vård i kris

Fel medicin istället för sjuksköterskor

Vänta nu. Slängde man just ut all sans genom fönstret? http://www.dn.se/sthlm/skoterskebrist-okar-risk-for-antibiotikaresistens/ Menar man på allvar att man väljer att anställa dyrare underläkare som inte kan eller får ge patienterna medicin. Man väljer att gå emot riktlinjer om hur man  ska använda antibiotika. Man skapar medvetet resistenta bakterier som skadar hela samhället. Tänk om dom extra… Läs mer Fel medicin istället för sjuksköterskor

En vård i kris

Utan Lag och Evidens riskeras liv och hälsa

När ni läser det här inlägget vill jag att ni har två lagar i bakhuvudet. Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Patientlag (2014:821) 8 § När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas.… Läs mer Utan Lag och Evidens riskeras liv och hälsa