En vård i kris, Forskning, Stockholms förlossningsvård

Vem bestämmer hur kvinnor föder 2

Den nya barnmorskeledda kliniken i Nacka har tillfälligt stoppats av Hälso och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm som väljer att avslå ansökan om att starta en ny förlossningsenhet. Barbro Naroskyin, hälso och sjukvårdsdirektör hänvisar till att alla mammor ska känna sig lika trygga oavsett vart dom väljer att föda. Detta blir väldigt intressant. Har Hälso och sjukvårdförvaltningen… Read More Vem bestämmer hur kvinnor föder 2

Övrigt

Vem bestämmer hur kvinnor föder?

Nya bb kliniken välkommen liten stöter på motstånd. Patientlag (2014:821) 5 kap. Delaktighet 1 § Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. När en kvinna föder barn, vem bestämmer då? Graviditet är ingen sjukdom. Ryggsmärtor som mannen sjukskrivs för får kvinnan avslag för med hänvisning till att… Read More Vem bestämmer hur kvinnor föder?

Övrigt

Life support foundation

Idag var jag på orienteringsdagen för Life support foundation. Mycket intressant att få höra om deras arbete med utbildning i livräddande insatser i Tanzania Dar es Salaam. Visste ni att varje dag i världen dör 830 (år 2015) mammor av komplikationer relaterade till födsel eller graviditet. 830 om dagen är 302 950 mammor om året. Kartan… Read More Life support foundation

En vård i kris

76% till 110%?

Åter igen en artikel om ohälsan bland vårdpersonalen. Egentligen inget nytt. Man blir för hemmablind för att se katastrofen dag efter dag. år efter år. Men det retar mig så att i så många artiklar så lyser en total frånvaro av förståelse varti problemet ligger. Att man inte kan se varför ohälsotalen ökar i vanvettig… Read More 76% till 110%?