En vård i kris

Ivo kritiserar

Vårdfokus skriver om en förstföderska i Malmö med ett snabbt och intensivt förlopp som inte fick den smärtlindring och det stöd hon hade behövt.

Barnmorskan beskriver en arbetssituation där det inte är möjligt då varje barnmorska har mer än en patient att ta hand om.

 ”varje barnmorska i Malmö har mer än en patient att ta hand om och många gånger svårt att hinna allt som är önskvärt.”

Allt anmäls till Ivo, vilket är helt korrekt. Men vad som sedan händer känns onekligen märkligt.

Ivo väljer att ge barnmorskan stark kritik och hävdar att problemet ligger på barnmorskan att lösa.

”Ivo godtar inte barnmorskans förklaringar utan trycker på vårdpersonalens eget ansvar att uppfylla hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård.”

Jag undrar då rent konkret hur den lösningen skulle se ut. Hand upp den som klarar av att befinna sig på två rum samtidigt.

Barnmorskor skriker högt, år efter år och kräver att få arbeta med en till en vård. En födande – En barnmorska. Annars kommer situationer uppstå där vi inte har möjlighet att närvara i den utsträckning som behövs.

Situationen är galet fel, men felet är ett systemfel som ligger högre upp på organisatorisk nivå och inte på den enskilda barnmorskan som inte lärt sig hur hon klonar sig själv.

2 reaktioner på ”Ivo kritiserar

  1. IVO i ett nötskal
    Fattar inte hur vården fungerar
    Delar ut kritik på helt fel nivå
    Har aldrig hört att kritik riktas mot tex politiker eller styrande tjänstemän

    1. Ja det är så bortom att det är svårt att greppa. Hur ska vi kunna komma framåt om vi inte tar tag i problemet på riktigt och riktar kritiken där den hör hemma. Att rikta den mot barnmorskan riskerar ju bara att göra att fler inte vågar arbeta i vården, vilket förvärrar problemet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *